COOL FM

no.1 hit music

Aktuális zeneszám
CÍM
ELŐADÓ


Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató letöltése

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Sailormoon Médiaszolgáltató és Tanácsadó Bt. (székhelye: 1162 Budapest, Csutora u. 1.., a továbbiakban: “Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja a weboldalt megtekintő és használó személyeket adataik kezeléséről.

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A Weboldal használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzatunkat és a Szolgáltatási feltételeinket. Amennyiben nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzatunkkal és a Szolgáltatási feltételeinkkel, kérjük ne használja a Weboldalt.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki azon weboldalok adatkezelésére, melyekre a coolfm.hu oldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

1. Az Adatkezelő adatai

Neve: Sailormoon Médiaszolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság Székhelye: 1162 Budapest, Csutora u. 1.
Elérhetősége: radio@coolfm.hu
Cégjegyzékszáma: 01 06 749382

Adószáma: 21359804142

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

A felhasználók személyes adatai
– amelyeket az Adatkezelő a cookie-k alkalmazásával kezel, továbbá

– amelyeket a Weboldal informatikai rendszere a Szolgáltatás igénybevétele során automatikusan rögzít.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltatás felhasználók számára hozzáférhetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A kezelt adatok köre: IP cím, látogatás időpontja és időtartama, böngészési előzmények, az internetezésre használt eszköz műszaki adatai (operációs rendszere)

Az adatkezelés célja: a felhasználók földrajzi azonosítása, rádióhallgatottsági mérések, a felhasználói élmények növelése, személyre szabása.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A cookie-k alkalmazásához és az adatkezelési szabályzatunk elfogadásához a felhasználó a Weboldal megnyitásakor felugró ablak megjelölt gombjára kattintással járulhat hozzá.

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását a radio@coolfm.hu email címre továbbított elektronikus üzenetben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó bármikor törölheti a számítógépéről az elhelyezett cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Amennyiben a felhasználó nem járul hozzá a sütik alkalmazásához, az azzal a következménnyel jár, hogy a Szolgáltatást nem tudja teljeskörűen igénybe venni és a rádióhallgatottsági mérések pontatlanok lettek.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonását követő 30. napig, ennek hiányában 5 évig.

Az oldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés célja: ezek a naplófájlban rögzített adatok statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez és a jogellenes felhasználás megakadályozásához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges időtartamig.

3. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

– Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés kötelezi.

– Az Adatkezelő cookie-k elhelyezésével vagy kattintásmérők alkalmazásával gyűjthet személyes adatokat a Weboldal felhasználóitól, a felhasználói szokások, preferenciák felmérése, elemzése, statisztikák készítése céljából. Amennyiben Adatkezelő e célra médiaügynökségekkel működik együtt, az ügynökségek ebből a célból rögzíthetik a felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltatók adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóiknak megfelelően kezelik.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat.

Budapest, 2020. december 15.

 

További információk – Á.Sz.F.